Thời sự Việt Nam
Chia sẻ tin tức nổi bật ở Việt Nam

TP HCM: Khuyến khích dạy và học trực tuyến để phòng chống dịch Covid-19

Ngày 8/12, căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19, Sở GD&ĐT TP HCM đã có văn bản gửi Trưởng phòng GD&ĐT 24 quận, huyện, hiệu trưởng các trường THPT và các trường phổ thông có nhiều cấp học về hướng dẫn một số nội dung cụ thể trong việc thực hiện dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh học kỳ 1 năm học 2020 - 2021.

Dạy và học trực tuyến là giải pháp tình thế mùa Covid-19

Theo đó, Sở GD&ĐT TP HCM yêu cầu tất cả trường học tổ chức rà soát, cho học sinh khai báo y tế, triển khai các công tác phòng dịch trong hoạt động dạy học và giáo dục của nhà trường.

Bên cạnh đó, trường học thực hiện việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường, của giáo viên trong học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 phù hợp với việc áp dụng các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, Sở GD&ĐT khuyến khích các trường tăng cường sử dụng hình thức dạy học qua internet để đảm bảo giáo viên, học sinh tạm dừng đến trường nhưng không gián đoạn việc dạy và học.

Sở GD&ĐT TP giao hiệu trưởng các trường rà soát, điều chỉnh kế hoạch kiểm tra đánh giá cuối kỳ 1 phù hợp với tình hình dịch bệnh, thực hiện giãn cách khi tổ chức kiểm tra đánh giá tập trung. Cụ thể, thời gian tổ chức kiểm tra đánh giá học kỳ 1 từ ngày 14/12/2020 đến ngày 5/1/2021 (không tổ chức kiểm tra ngày 25/12/2020), khuyến khích các trường tổ chức tập huấn và giao quyền chủ động kiểm tra định kỳ cho giáo viên.

Riêng đối với các trường hợp học sinh thuộc các đối tượng cách ly do ảnh hưởng của dịch, nhà trường tiến hành tổ chức kiểm tra đánh giá cuối kỳ khi học sinh hoàn thành cách ly theo quy định. Việc đánh giá xếp loại các đối tượng học sinh này được thực hiện sau khi hoàn thành việc kiểm tra đánh giá cuối kỳ.

Đức An
Chia sẻ cùng chuyên mục
Chuyển đến thanh công cụ