Thời sự Việt Nam
Chia sẻ tin tức nổi bật ở Việt Nam

TP HCM: Tuyên dương 119 mô hình học tập tiêu biểu

Báo cáo tại đại hội, ông Nguyễn Huy Cận, Chủ tịch Hội Khuyến học TP HCM cho biết, từ năm 2016 đến 2019, trung bình mỗi năm Hội Khuyến học các cấp đã tổ chức 955 buổi tập huấn với 77.596 lượt người tham dự, phát hành 60.000 tờ thông tin khuyến học đến tận tổ dân phố.

Sau 5 năm triển khai đại trà Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đến năm 2020”, đã có 8.272 mô hình học tập được biểu dương ở cấp phường, xã; Trong đó có 5.738 gia đình học tập, 366 dòng họ học tập, 1.175 cộng đồng học tập và 993 đơn vị học tập.

 

Từ các mô hình học tập tiêu biểu cấp phường, xã và quận, huyện, UBND TP HCM đã chọn ra 119 mô hình học tập tiêu biểu để biểu dương, làm cơ sở nhân rộng cho toàn thành phố.

Theo Hội Khuyến học TP HCM, tính đến tháng 6/2020, tổng số gia đình đăng ký danh hiệu gia đình học tập là 1.495.754 gia đình, đạt tỷ lệ 78,99% tổng số gia đình ở các địa phương.

Với mô hình dòng họ học tập, đã có 859 dòng họ đăng ký, chiếm tỷ lệ 94,81% tổng số dòng họ ở các địa phương. Riêng với hai mô hình cộng đồng học tập và đơn vị học tập, tỷ lệ đăng ký đạt hơn 97%.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết, Thành ủy, UBND TP HCM luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, ngành Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học các cấp thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố.

Nhằm tiếp tục thực hiện thành công đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 – 2030”, ông Dương Anh Đức đề nghị cấp ủy, UBND các cấp có kế hoạch triển khai, quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức, Đảng viên, hội viên một số việc làm nòng cốt cho hoạt động khuyến học, khuyến tài và phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Trong đó, các cấp tổ chức cần đẩy mạnh và đổi mới hình thức tuyên truyền, phối hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

Đức An
Chia sẻ cùng chuyên mục
Chuyển đến thanh công cụ