Thời sự Việt Nam
Chia sẻ tin tức nổi bật ở Việt Nam

TP HCM: Năm 2019 giải ngân vốn ODA đạt hơn 93%

UBND TP HCM vừa có báo cáo về tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2019.

Theo UBND TP HCM, hiện tại, TP có 10 dự án ODA đang triển khai thực hiện với tổng vốn đầu tư 122.722 tỷ đồng; Trong đó, vốn ODA là 103.013 tỷ đồng, vốn đối ứng 19.709 tỷ đồng. Kế hoạch vốn đã giao năm 2019, với vốn ODA là 2.338 tỷ đồng, vốn đối ứng là 537.150 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân năm 2019, với vốn vay ODA là 2.180,625 tỷ đồng, đạt 93,27% so với kế hoạch vốn được giao; Vốn đối ứng là 438.655 tỷ đồng, đạt 81,66% so với kế hoạch vốn được giao.

Theo UBND TP, trong năm 2019, các dự án trọng điểm như: Dự án vệ sinh môi trường TP HCM giai đoạn 1, dự án cải thiện môi trường nước TP HCM lưu vực kênh Tàu Hũ – Bến Nghé – Đôi – Tẻ (giai đoạn 2), dự án xây dựng đường sắt đô thị số 1 Bến Thành – Suối Tiên và dự án phát triển giao thông xanh TP HCM có tỷ lệ giải ngân cao so với kế hoạch vốn đã giao.

Riêng dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành – Tham Lương có tỷ lệ giải ngân chưa cao do vừa được phê duyệt điều chỉnh dự án.

Vì vậy, UBND TP kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét xác định tỷ lệ vốn vay ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương bằng Yên Nhật, phù hợp với ý kiến của Bộ Tài chính do Hiệp định vay bằng Yên Nhật và Chính phủ cho TP vay lại cũng bằng Yên Nhật cho dự án xây dựng đường sắt đô thị số 1 Bến Thành – Suối Tiên.

Đồng thời, bổ sung vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương cho dự án xây dựng đường sắt đô thị số 1 Bến Thành – Suối Tiên theo phương án đề xuất của Bộ Tài chính và đã được Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đồng ý.

Mặt khác, nhằm tạo thuận lợi cho công tác giải ngân vốn ODA và tránh tình trạng phải điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ODA hàng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu phương thức giao kế hoạch vốn ODA đảm bảo đáp ứng đủ vốn theo tiến độ giải ngân thực tế của dự án và tiến độ cấp vốn của các nhà tài trợ để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của dự án.

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn TP về việc đăng ký số vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương còn lại cho dự án xây dựng đường sắt đô thị Bến Thành – Suối Tiên.

Ngoài ra, quan tâm và tiếp tục hỗ trợ TP trong việc vận động nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ cho các dự án ưu tiên đầu tư vào lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông và môi trường có quy mô đầu tư lớn như: Dự án cải tạo hệ thống thoát nước mưa và nước thải TP HCM lưu vực Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên; Dự án cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Tây Sài Gòn; Và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 3a Bến Thành – Bến xe miền Tây.

Chia sẻ cùng chuyên mục
Chuyển đến thanh công cụ