Thời sự Việt Nam
Chia sẻ tin tức nổi bật ở Việt Nam

Giáo dục

Cuộc đua căng thẳng vào lớp 1 trường tư

Xác định không cho con học trường công, không ít phụ huynh đăng ký trường tư với mức học phí hàng trăm triệu đồng/năm. Tuy nhiên, những trường có tiếng thì chỉ tiêu tuyển sinh ít, trong khi lượng hồ…
Chuyển đến thanh công cụ