Thời sự Việt Nam
Chia sẻ tin tức nổi bật ở Việt Nam

Thế giới số

Tiềm năng của 5G trong lĩnh vực robot

Chúng ta đã thấy cảnh này nhiều lần trong các bộ phim: viễn cảnh về việc robot phản ứng với các tình huống chưa được lập trình. Cho đến hiện tại, đó vẫn còn là một ý tưởng xa vời, nhưng với sự ra đời…
Chuyển đến thanh công cụ