Thời sự Việt Nam
Chia sẻ tin tức nổi bật ở Việt Nam

Tiêu dùng

Giáo dục

Nhân ái

Sức khoẻ

Du lịch

Video

Giải trí

Doanh nghiệp - Doanh nhân

TP.HCM: Chạy đua kế hoạch nói không với túi ni lông

Trong kế hoạch giảm thiểu ô nhiễm môi trường, TP.HCM đã đặt mục tiêu giảm 65% khối lượng túi ni lông khó phân hủy sử dụng tại các siêu thị, trung tâm thương mại và giảm 50% khối lượng túi ni lông khó…
Nhân ái

Video

Doanh nghiệp - Doanh nhân

Chuyển đến thanh công cụ